Privacy Verklaring

Geldig vanaf december 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.fluisterboot.nl, eigendom van en beheerd door Bed & Boot Mol/Groenewegen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij gegevens die u op onze website (www.fluisterboot.nl) verstrekt, verzamelen en gebruiken. Het beschrijft ook welke keuzes u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u deze informatie kunt raadplegen en bijwerken.

Gegevensgebruik

De categorieën van persoonsgegevens die wij gebruiken zijn onder andere:

 • Uw achternaam, e-mailadres en woonplaats
 • Informatie over het verblijf van de gast, inclusief datum van aankomst en vertrek, speciale verzoeken, opmerkingen over uw servicevoorkeuren.

U kunt altijd zelf bepalen welke persoonsgegevens (indien van toepassing) u met ons wilt delen.

Verwerkingsdoeleinden

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Reserveringen: wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw reservering te voltooien en te verwerken.
 • Klantenservice: wij gebruiken uw persoonsgegevens om klantenservice te verlenen.
 • Overige communicatie: het kan voorkomen dat we contact opnemen per mail, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons deelt. Het kan zijn dat wij verzoeken die u heeft ingediend moeten beantwoorden en behandelen.
 • Veiligheid, opsporing en preventie van fraude: we gebruiken de gegevens die persoonsgegevens kunnen bevatten om fraude en andere illegale of onrechtmatige activiteiten te voorkomen. We gebruiken deze gegevens ook om fraude te onderzoeken en op te sporen. We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken voor het inschatten van risico’s en voor veiligheidsdoeleinden, waaronder het authenticeren van gebruikers. Voor dergelijke doeleinden kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden, zoals wetshandhavingsinstanties en externe adviseurs.
 • Wetten en regelgeving: in bepaalde gevallen moeten we de verstrekte gegevens gebruiken, waartoe ook persoonsgegevens kunnen behoren, om juridische geschillen of klachten te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet- en regelgeving, of om overeenkomsten te handhaven of om te voldoen aan wettige verzoeken van wetshandhavingsinstanties voor zover dit wettelijk vereist is.

Juridische grondslagen

 • Het gebruik van uw gegevens kan nodig zijn voor de uitvoering van uw afspraken met ons om uw reservering uit te voeren.
 • We baseren ons ook op, indien van toepassing, onze verplichting tot het voldoen aan het toepasselijk recht.
 • Waar nodig onder toepasselijk recht zullen we om uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.

Indien nodig overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zullen we om uw toestemming vragen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen op een van de adressen aan het eind van deze Privacyverklaring.

Delen van data

 • Bevoegde autoriteiten: wij geven persoonsgegevens door aan rechtshandhavingsinstanties en andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk verplicht of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing en vervolging van strafbare feiten en fraude.

Bewaren van gegevens

Wij zullen uw gegevens, waaronder persoonsgegevens, bewaren zolang wij het nodig achten om u diensten te verlenen, te voldoen aan toepasselijke wetgeving, geschillen met partijen op te lossen en anderszins indien nodig om ons in staat te stellen onze activiteiten uit te voeren, waaronder het detecteren en voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten. Alle bewaarde persoonsgegevens zijn onderhevig aan deze Privacyverklaring. Als u een vraag heeft over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens die wij over u verwerken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Uw opties en rechten

We willen dat u zelf controle heeft over hoe uw persoonsgegevens door ons gebruikt worden. U kunt dit op de volgende manieren doen:

 • u kunt ons om een kopie vragen van de persoonsgegevens die we over u hebben;
 • u kunt ons informeren over wijzigingen in uw persoonsgegevens, of ons vragen om de persoonsgegevens die we over u hebben te corrigeren;
 • in bepaalde gevallen kunt u ons vragen om de verwerking van de persoonsgegevens die we over u hebben te verwijderen, blokkeren of beperken, of bezwaar aan te tekenen tegen de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken; en
 • in bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt naar een derde partij te sturen.

Wanneer we met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Bovendien heeft u, wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitiem belang of het algemeen belang, het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonsgegevens met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Wij vertrouwen op u om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens volledig, correct en actueel zijn. Informeer ons onmiddellijk over eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met info@fluisterboot.nl We behandelen uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Vragen of klachten

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u de rechten wilt uitoefenen die u onder deze kennisgeving heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@fluisterboot.nl

Binnenpad 28 – NL-8355 BR GIETHOORN – Tel. 0521-361359 – Mob. 06-44994037

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens of Gegevensbeschermingsautoriteit met vragen en klachten.